SKEMA商学院全球七大校区&发展中心

SKEMA各大校区均坐落于著名的科技园或商业中心,为学生提供宝贵的实践机会和就业前景。这里的企业协同开拓创新,共同开创未来的新技术。SKEMA的海外校区有着共同的目标:融合国际学术和工作经验。

 

我们的多校区架构起由企业和学生共同参与的实验室。这意味着,我们可以充分融入于当地的经济环境,共同开展国际高等教育。我们的校园所在地创新层出不穷,技术日新月异。在各大校区所在地, SKEMA都很荣幸的成为促进当地社区发展的重要一员。

 

到目前为止,SKEMA商学院已在全球四大洲开设七大校区&发展中心。点击校区图片,详细了解各大校区

巴黎拉德芳斯

法国

里尔

法国

索菲亚·安提波利斯

法国

 

苏州

中国江苏

罗利

美国北卡罗来纳州

贝洛·奥里藏特

巴西

                       

               开普敦

                南非